Pharos Marine Automatic Power

Pharos Marine Automatic Power là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về hệ thống Aids Navigational. Sản phẩm bao gồm đèn LED chiếu sáng cho ngành hàng hải và hàng không, Foghorns, AIS, RACONS, phao SMART & Hệ thống năng lượng mặt trời. Thiết kế phù hợp với GOM & quy định quốc tế với sự chấp thuận cho các yêu cầu NEC, ATEX & CSA.

Chuyên mục chưa có bài viết.


logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner