Metran

Metran thành lập năm 1984, đầu tiên với máy hô hấp nhân tạo với nguyên lý dùng chấn động cao tần (High Frequency Oscillatory Ventilation – HFOV) để thông khí cho trẻ sơ sinh và trẻ sinh thiếu tháng. Theo từng bước phát triển, công ty đã hoàn thiện dần những sản phẩm hiện có, chế tạo những máy hô hấp nhân tạo mới và những sản phẩm liên quan.

Là một công ty với quy mô vừa và nhỏ nhưng Metran đã cung cấp những máy thở vận hành đơn giản bằng công nghệ cao đủ sức cạnh tranh với các nhà sản xuất danh tiếng truyền thống của Âu Mỹ, góp phần không nhỏ vào việc điều trị của bệnh nhân trước và sau khi hồi phục xuất viện.

logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner