Allied Healthcare Products

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Allied Healthcare Products, Inc. cam kết đáp ứng nhu cầu, mong muốn và mong muốn của khách hàng; quá khứ, hiện tại và tương lai trên các thị trường mà chúng tôi phục vụ. Mục tiêu của chúng tôi là phục vụ khách hàng của mình bằng cách cung cấp các sản phẩm trong khung thời gian được yêu cầu, với số lượng đặt hàng, không có lỗi và hoạt động trong thời gian sử dụng dự kiến. Chúng tôi sẽ đáp ứng các cam kết này bằng cách liên tục cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng và các quy trình của chúng tôi.

 

CHỨNG CHỈ ISO

ISO 9001: 2008 bởi Intertek với phạm vi thiết kế, sản xuất, thử nghiệm lần cuối các sản phẩm y tế khẩn cấp và sản phẩm hô hấp.

ISO 13485: 2016 của Intertek với phạm vi thiết kế, sản xuất và thử nghiệm lần cuối các sản phẩm y tế khẩn cấp và sản phẩm hô hấp.

logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner