Vietsovpetro

17 Tháng Mười, 2019

Liên doanh Nga-Việt Nam – Vietsovpetro được thành lập vào ngày 19 tháng 6 năm 1981 khi Hiệp định liên chính phủ ký kết S.R Việt Nam và Liên Xô năm 1981, hợp tác khai thác và sản xuất dầu khí trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Từ năm 1993, Liên bang Nga đã tiếp quản các quyền và trách nhiệm của Ủy ban Nga tại Vietsovpetro. Vietsovpetro hiện đang hoạt động theo Thỏa thuận liên chính phủ giữa S.R. Việt Nam và Liên bang Nga đã ký ngày 27 tháng 12 năm 2010 để tiếp tục hợp tác khai thác và sản xuất dầu khí tại Việt Nam.

Vai trò cốt lõi của VSP bao gồm tiến hành nghiên cứu khoa học, khoan thăm dò, kỹ thuật phát triển lĩnh vực, sản xuất – thu gom – xử lý dầu, khí đốt và khí ngưng tụ trong Khối 09-1. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến kỹ thuật và dầu khí cho khách hàng tại Việt Nam, Liên bang Nga và các nước bên thứ ba.

Sau 35 năm không ngừng phát triển, VSP hiện bao gồm 15 công ty con và Phòng quản lý dự án, đã tuyển dụng hơn 7.000 nhà nghiên cứu khoa học, kỹ thuật viên, quản lý và lao động có tay nghề cao, có khả năng thực hiện tất cả các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và Nam- Đông Á.

Kể từ khi thành lập, Vietsovpetro đã thực hiện hơn 115.000 km khảo sát địa chấn 2D, hơn 100.000 km2 khảo sát địa chấn 3D, đánh giá lại toàn bộ Lô 09-1 trong công nghệ địa chấn 3D / 4C tiên tiến, đã khoan hơn 500 giếng thăm dò và sản xuất dầu và khí; phát hiện 09 mỏ dầu và 01 mỏ khí có giá trị thương mại và thành phần dầu khí phong phú. Đặc biệt, lĩnh vực Bạch Hổ được phát hiện với trữ lượng dầu khổng lồ và nồng độ dầu khí lớn trong hồ chứa đá granit, một hiện tượng rất hiếm trên thế giới.

Ngoài khơi, tại Lô 09-1, Vietsovpetro đã phát triển và hiện đang sản xuất dầu và khí đốt từ năm (05) mỏ dầu bao gồm: Bạch Hổ, Rồng, Gấu Trắng, Thỏ Trắng và Rồng Nam – Turtoise. Vietsovpetro đã khoan gần 450 giếng thăm dò và sản xuất, xây dựng một tổ hợp gồm 50 dự án ngoài khơi để hỗ trợ các hoạt động sản xuất dầu khí, bao gồm 13 nền tảng cố định, 20 nền tảng đầu giếng, 02 nền tảng xử lý trung tâm, 03 nền tảng nén khí, 02 nền tảng phun nước duy trì áp lực hồ chứa, 03 FSO và hàng chục công trình phụ trợ khác. Tất cả các công trình được tích hợp vào một hệ thống công nghệ liên tục thông qua hàng trăm km cáp và 750 km đường ống ngầm bên trong được kết nối với nhau.

Trên bờ, VSP đã xây dựng một cơ sở dịch vụ tích hợp hoàn toàn trên bờ để hỗ trợ các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi. Đội máy khoan bao gồm 04 giàn khoan tự nâng và 02 đơn vị làm việc tốt trên thiết bị di động.

Đến tháng 4 năm 2016, Vietsovpetro đã khai thác hơn 220 triệu tấn dầu thô, tập hợp và vận chuyển ngược vào bờ hơn 30 tỷ mét khối khí đốt, sản xuất hơn 75 tỷ USD doanh thu, trong đó 47 tỷ USD được trả lại cho Ngân sách Nhà nước và lợi nhuận của Việt Nam.

Với những thành tựu này, Vietsovpetro hiện được công nhận là liên doanh hiệu quả và hiệu quả nhất trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam, được coi là người đóng góp lớn cho nền kinh tế Việt Nam, và được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời đại mới, Hồ Chí Minh và đặt hàng Sao Vàng của Chính phủ Việt Nam.

logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner