Triyards Holdings Limited

17 Tháng Mười, 2019

TRIYARDS Holdings Limited (TRIYARDS) cung cấp các giải pháp kỹ thuật, chế tạo và đóng tàu và đầy đủ dịch vụ cho ngành công nghiệp hàng hải và ngoài khơi trên toàn cầu. Công ty tập trung vào việc đóng, chế tạo tàu từ kích thước trung bình đến lớn và sửa chữa tàu.

Trong những năm qua, TRIYARDS đã đa dạng hóa các dịch vụ của mình để phục vụ nhu cầu của khách hàng trên khắp thế giới

logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner