Rosneft

17 Tháng Mười, 2019

Rosneft là công ty đi đầu trong ngành công nghiệp dầu khí tại Nga và là công ty dầu khí giao dịch công khai lớn nhất thế giới. Các hoạt động chính của Công ty bao gồm tìm kiếm và thăm dò các mỏ hydrocarbon, sản xuất dầu, khí và khí ngưng tụ, các dự án ngoài khơi, chế biến, cũng như tiếp thị dầu, khí đốt và sản phẩm ở Nga và nước ngoài.

logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner