PTSC Production Services (PPS)

4 Tháng Mười Một, 2019

PTSC là một thành viên trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và cũng là công ty chính trong việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các dự án phát triển dầu khí địa phương trong việc thực hiện EPC / EPCIC cho các phân khúc ngoài khơi.

PTSC hiện là nhà thầu dầu khí hàng đầu tại Việt Nam và đã đạt được uy tín rộng rãi trong khu vực, cung cấp các dịch vụ Kỹ thuật, Mua sắm, Chế tạo, Xây dựng, Vận chuyển, Lắp đặt, Móc nối và Vận hành (EPC / EPCIC) cho các dự án ngoài khơi.

Một số khách hàng trong và ngoài nước: Talisman, Premier Oil Vietnam, Petronas, Dầu khí Anh, Cửu Long JOC, Hoàng Long JOC, Biên Đồng POC, Thang Long JOC, Lam Sơn JOC, Total E & P, ONGC,… Nhiều dự án có quy mô lớn và kỷ lục quốc gia với tổng khối lượng chế tạo lên tới hàng trăm nghìn tấn hoàn thành bởi công nhân và kỹ sư Việt Nam. Đặc biệt, hiện tại, PTSC có thể đảm nhận công việc kỹ thuật chi tiết cho các dự án dầu khí ngoài khơi trong và ngoài nước với 100% công việc được thực hiện bởi các kỹ sư và công nhân Việt Nam.

Với khả năng và kinh nghiệm hiện có, PTSC đang hướng tới sự phát triển liên tục và phấn đấu trở thành nhà thầu EPC / EPCIC hàng đầu trong khu vực.

logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner