Premier oil Vietnam

24 Tháng Mười, 2019

Premier là một công ty khai thác dầu khí quốc tế. Chiến lược của công ty là đầu tư vào các cơ hội sản xuất và phát triển chất lượng cao. Năm 2005 Premier tổ chức lại thành bốn khu vực: Châu Á, Trung Đông-Pakistan, Biển Bắc và Tây Phi. Premier hôm nay là một công ty thăm dò và sản xuất dầu khí độc lập hàng đầu ở Biển Bắc, Đông Nam Á, Quần đảo Falkland và Mỹ Latinh.

logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner