PetroVietnam Low Pressure Gas Distribution J.S.C

4 Tháng Mười Một, 2019

Công ty cổ phần phân phối khí áp suất thấp (PV Gas D) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trước đây là Nhà máy kinh doanh khí áp suất thấp, được thành lập năm 2002, thuộc PV GAS.

Mục tiêu phát triển

– Xây dựng PV Gas D để trở thành công ty thức đẩy sự phát triển của ngành dầu khí với quy mô hoạt động trên toàn quốc.

– Để đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, lấy lĩnh vực kinh doanh khí áp suất thấp làm trọng tâm và rất coi trọng phát triển dịch vụ, đầu tư tài chính và phát triển thương mại.

– Phát triển PV GAS D theo hướng ngày càng đi lên, an toàn, hiệu quả và trở thành nhà cung cấp nhiên liệu chính cho các khu công nghiệp và đô thị, không những đáp ứng nhu cầu của thị trường mà còn xuất khẩu từ nước ngoài.

– Xây dựng và thành lập đội ngũ cán bộ, công nhân có năng lực tiên tiến, phong cách làm việc công nghiệp và nguyên tắc cao.

– Xây dựng và phát triển thương hiệu của PV GAS D để trở thành một hình ảnh về thương hiệu và uy tín cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Mục tiêu cụ thể

– PV GAS D được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng khí tự nhiên ngày càng tăng của các hộ gia đình công nghiệp tại Việt Nam trong vài năm qua và mở rộng phát triển mạng lưới áp suất thấp nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng gas của các hộ gia đình công nghiệp trong nước .

– PV GAS D đã đầu tư mở rộng mạng lưới cung cấp khí đốt tại các khu công nghiệp: Phú Mỹ-Mỹ Xuân-Gò Dầu

– Hơn nữa, PV Gas D đang nghiên cứu đầu tư hệ thống phân phối khí tại các khu công nghiệp ở Cần Thơ, miền Trung và miền Bắc.

– Ngoài ra, để phát triển mạng lưới phân phối khí trên toàn quốc, lan rộng phát triển ra thị trường khu vực và quốc tế, PV GAS D đã tiến hành cung cấp khí nhập khẩu bằng đường ống và LNG, xây dựng và phát triển PV GAS D là thương hiệu mạnh và uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.

–  Mốc thời gian đáng kể của PV Gas D là ngày 26 tháng 11 năm 2009 khi cổ phần của Công ty được niêm yết trên sàn giao dịch của Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã cổ phần của Phòng Giao dịch. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự phát triển của PV Gas D.

logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner