Korea National Oil Corporation

17 Tháng Mười, 2019
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (KNOC) đã tiến một bước tại Việt Nam bằng việc ký Hợp đồng chia sẻ sản xuất dầu mỏ (PSC) cho Lô 11-2, ngoài khơi Việt Nam từ năm 1992. Hiện tại, KNOC đang tích cực tham gia vào nhiều dự án về dầu thượng nguồn và ngành gas tại Việt Nam.
KNOC Việt Nam hiện đang trong giai đoạn phát triển mỏ khí Rồng Đôi và Rồng Dôi Tây. Bắt đầu từ cuối năm 2006, khí đốt từ lĩnh vực này đang đượcvận chuyển thông qua đường ống ngầm Nam Côn Sơn và cung cấp cho người tiêu dùng tại Việt Nam trong hơn 23 năm.
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner
logo-partner